Natural Horsemanship

Natural Horsemanship е колективен термин за разнообразие от техники за обучение на коне. Техниките се различават по своите прецизни принципи, но като цяло споделят принципите за развитие на връзка с конете, като се използват методи, които са получени от наблюдението на естественото поведение на конете.

Ездачите, които практикуват Natural Horsemanship често описват своите принципи с евангелска ревност, описвайки подхода като радикално отклонение от “традиционните” техники, при които често се използва ненужна сила.