Хипотерапия

Хипотерапията позволява и на децата, и на възрастните да се справят с такива тежки заболявания като детски церебрален паралич, полиомиелит, поражения на органите на чувствата, загуба на слуха или зрението, склеровата, загуба на слуха или зрението, склероза, мускулна дистрофия, шизофрения, епилепсия, аутизъм. Лечението с коне помага и при умствена изостаналост, различни смущения в
социалната адаптация и поведенчески проблеми, неврози, психози, задържане на психическото развитие, използва се в следоперативната рехабилитация и в много други случаи. По какъв начин се постигат резултати, които понякога не са по силите на официалната медицина?

Учените саустановили, че успехът на хипотерапията е свързан с няколко фактора. Първо, конят е възприемчив към много емоционални реакции на човека. За него не са толкова важни думите, колкото интонацията, с която са произнесени. Това животно има добра памет и е способно да си изработва навици. Поведението му е достатъчно предсказуемо. Следователно то може да дава усещане за стабилност, а това усещане стои в основата на преодоляването на страха при децата.

ЕЗДАТА СТИМУЛИРА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЕМОЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ НА ТЯЛОТО НИ!

+359 898 525207

Конна база Здравец, 2150 Скравена