УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 1. Всеки клиент е длъжен да прочете инструкциите за безопасност в Конна база „Здравец” и лично носи отговорност за своята безопасност. За децата под 18 години отговорността се носи от родителя/настойника или придружителя.
  1.1. Работата с конете в базата се основава на метода Natural Horsemanship.
  1.2. Ако не сте практикували този метод, преди да започнете свободна езда, трябва да преминете обучение.
  1.3. Ездачите трябва да приемат и изпълняват всички указания на инструктора.
  1.4. При неспазване на Правилата и Условията за безопасност, инструкторите си запазват правото да продължат да обучават клиент или да прекратят занятието.
  1.5. Ездовите умения на новите клиенти се проверяват, преди да им се разреши да ползват каквито и да е услуги.
 2. Предварителни условия за ползване на услуги.
  2.1. Ездачът трябва да бъде в добро здравословно състояние, което не изисква одобрение от лекар.
  2.2. Ездачът трябва да отговаря на изискванията за тегло: максимално тегло 95 кг.
 3. Екипировка и безопасност на ездача.
  3.1. Когато се занимавате с коня, Вие задължително трябва да носите подходящи лични предпазни средства:
  3.1.1. Каската (токата) трябва задължително да се носи и да бъде закопчана през цялото време, докато яздите или се занимавате с коня.
  3.1.2. Препоръчително е да носите протектор за тяло по време на езда, особено на уроците по прескачане на препятствия.
  3.1.3. Препоръчително е да носите обувки, подходящи са езда (туристическите обувки не са подходящи). Не се разрешава езда с обувки с висок ток, сандали, джапанки.
  3.1.4. Препоръчително е по време на езда да се носят ръкавици.
  3.2. По време на езда не трябва да носите украшения. Ако носите такива, отговорността за последствията от това е Ваша. Същото се отнася и за мобилните телефони и фотоапаратите.
  3.3. Пушенето, употребата на алкохол и дъвченето на дъвка по време на езда са строго забранени.
 4. Правила за посетителите и клиентите на конната база.
  4.1. Пушенето в зоната на конюшнята е строго забранено.
  4.2. В близост до манежа наблюдателите трябва да пазят тишина.
  4.3. Посетителите с малки деца са задължени да ги наблюдават по всяко време и да не допускат децата да тичат и вдигат шум около манежа.
  4.4. Ако прецени, че безопасността на ездача или коня е застрашена, инструкторът има право да помоли клиент да напусне.
  4.5. Влизането в конюшните, обслужващите помещения и манежите без придружаващ инструктор не е разрешено.
  4.6. Конете са непредсказуеми. Не ги хранете, не влизайте в манежите и падоците без разрешение на инструктора.
  4.7. Моля, осигурявайте предимство на движещите се коне. Не се разрешава влизането на домашни любимци в базата.
  4.8. Ние не носим отговорност при повреда, загуба или липса на лични вещи по време на престоя в базата.
 5. Ездата е рисков спорт.
  5.1. Вашият избор да яздите е доброволен. Ние предприемаме всички разумни мерки да осигурим подходящи и безопасни коне за всички клиенти. Животните могат да бъдат непредсказуеми. Ние силно Ви препоръчваме да си направите застраховка „Злополука”.
 6. Моля обърнете внимание!

6.1. Ръководството и персоналът не носят отговорност за злополуки или наранявания на клиенти или посетители или загуба или повреда на техни вещи по време на престоя им в базата или по време на езда, събития или състезания.

 1. Съгласие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 2. Ако не сте съгласни с УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, не Ви се разрешава да влизате или да ползвате услуги на конната база. В такъв случай не се връщат суми за неизползвани услуги.