ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно нашите Условия за безопасност, Заявление за достъп и Декларация за съгласие по-долу

Конна база „Здравец” е специализирана в обучението на коне и ездачи по метода за хуманно отношение към конете Natural Horsemanship. Формите на обучение са с различна интензивност и продължителност. Могат да бъдат и седмични. Когато се обучават подрастващи, родителите лично водят децата и заедно с тях разпъват собствените си палатки за настаняване.

Целта е децата да се научат да си взаимодействат с животните по хуманен начин в естествена среда и в позитивна, подкрепяща атмосфера. Разработени са подходящи занимания, така че дните, прекарани в базата, да са разнообразни, образователни и изпълнени с положително настроение.

Конната база предлага условия, при които участниците получават уникалната възможност да общуват с най-добрите приятели на хората – конете, под формата на всекидневна езда и грижа за тях.
Ежедневието на малките приключенци е динамично и разнообразно. Приоритет е всекидневният урок по обучение в езда. За свободното време са организирани разнообразни занимания на открито: щафетни игри, футбол „хора джаги”, стрелба с лък и др. Децата събират билки и получават знания за тях. Дните са емоционални, пълни с много забавления, музика и танци.

Удоволствието и безопасността на нашите гости са от първостепенно значение и затова Ви молим да прочетете следните ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, преди да ни посетите и направите резервацията си.

Ние си запазваме правото да отправим предупреждение към гостите, които нарушават тези ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ или които се държат по начин, който може да причини бедствие или неудобство на други посетители, да напуснат конната база веднага. При тези обстоятелства присъствието им в базата се прекратява и ние не носим отговорност за допълнителните разходи, направени от тях.

Всеки посетител трябва да се грижи за спокойствието и комфорта на присъстващите. Това включва употребата на благопристоен език, тихи разговори, приличен външен вид и позитивно отношение.

Всеки потенциален клиент, потребител, е лично заинтересован да се запознае с конкретната услуга, която предлагаме, и ако тя не отговаря на неговите очаквания или изисквания, да се ориентира към друга оферта.

Декларация за достъп и съгласие. Условия за безопасност

Ние се стремим да предоставим най-доброто обслужване на всички наши гости. Запознайте се със специално подготвената ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪП. Ако желаете да обсъдите други Ваши специални нужди, моля свържете се с нас на имейл: [email protected]

 1. Условия за резервация
  1.1. Резервация може да направите по банков път, след като се запознаете с предлаганите продукти на адрес: www.zdravetsbg.com. Лицето, чието име е водещо във формуляра за резервация, носи отговорност за резервацията и верността данните в нея и гарантира, че е на възраст над 18 години.
 2. Плащане и промени в резервацията

2.1. Всички услуги се заплащат авансово. Не се връщат суми за неизползвани еднократни услуги или абонаментни карти. Не се удължава срокът на абонаментните карти.
2.2. След като Вашата резервация бъде потвърдена, не можете да я прехвърлите на друг или да я промените, освен в съответствие с точки 3.1. и 3.2. по-долу.
2.3. Ние ще се стремим да отговорим на вашите изисквания, но не можем да гарантираме, че това ще бъде възможно. Може да не успеем да направим промени в резервацията, ако са заявени по-малко от 2 дни преди датата на пристигане.

 1. Анулиране на резервация от Ваша страна
  3.1. Можете да анулирате почивката си по всяко време на адрес [email protected]
  3.2. Анулирането ще влезе в сила от датата, на която е получено от нас. Въпреки това, Вие трябва да заплатите такса за анулиране.
  Според това, кога сме получили известието за намерението Ви, ние ще възстановим внесената от Вас сума, след удържане на такса за анулиране, както следва:

от 29 до 15 дни * – 30 % от общата сума за престой;
от 14 до 6 дни * – 40 % от общата сума за престой;
до 5 дни * – 50 % от общата сума за престой.
* Преди датата на пристигане

 1. Анулиране на резервация от наша страна
  4.1. Ако не сме в състояние да осигурим резервaция и това води до отмяната й, преди да е стартирала, имате право на възстановяване на сумата, която сте платили, в пълен размер.
  4.2. Ние можем да анулираме договора с незабавно действие без възстановяване на платената
  сума:
  4.2.1. Ако не платите следващите суми, дължими по това споразумение, навреме.
  4.2.2. Ако сериозно сте нарушили правилата и условията, като сте причинили непоправим срив във взаимоотношенията между Вас и нас.
 2. Стандарти за поведение при престой
  5.1. При извършване на резервация Вие сключвате договор с нас, в който се задължавате от свое име и от името на хората във вашата група (включително и децата) да спазвате следните стандарти на поведение:
  5.1.1. Да се отнасяте учтиво и внимателно към нас, нашите служители и другите гости.
  5.1.2. Да контролирате децата си така, че да не създават неудобства или опасности за тях самите или за другите гости.
  5.2. Освен това се съгласявате, че няма да:
  5.2.1. Извършвате престъпление в конната база или престъпна дейност.
  5.2.2. Извършвате вандализъм или причинявате неудобство на другите гости и нас.
  5.2.3. Съхранявате или носите огнестрелно оръжие или друго оръжие в парка.
  5.2.4. Използвате наркотици.
  5.2.5. Създавате ненужен шум или смущения.
  5.2.6. Извършвате каквато и да е търговска дейност, докато сте в конната база.
  5.3. Можете да играете с топка и на други игри в рамките на поляната за игри.
  5.4. Часовете за игра са от 9:00 до 17:00 часа. Моля, уважавайте колегите си и ограничавайте шума до минимум.
  5.5. Децата трябва да бъдат непрекъснато под надзор и да бъдат придружавани от възрастен през цялото време, когато ползват площадката за игра, поляната за отдих, поляната около езерото и всички останали паркови съоръжения и удобства на конната база.
  5.6. Над конната база не се разрешава използването на безпилотни летателни апарати, моторни самолети или други летателни обекти.
  5.7. Не се разрешава използването на китайски фенери, фойерверки или подобни пожароопасни забавления.
  5.8. Заради сигурността на свободно живеещите в конната база различни животни абсолютно е забранено внасянето на други животни.
  5.8.1. Не се разрешава гоненето, храненето и притесняването, под каквато и да е форма, на животните в конната базата.
 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ за престой в детски спортен лагер на Конна база ,,Здравец”
  6.1. Приемам като основен принцип по време на престоя в базата децата да работят в екип, да съжителстват и общуват помежду си в дух на толерантност и взаимно уважение. В отношенията с другите да демонстрират честност, справедливост и взаимопомощ, да зачитат мнението и правото на другия, както и да спазват необходимите ред и дисциплина.
  6.2. Декларирам, че детето няма заболявания, самостоятелно е и липсата на родителите не го разстройва.
  6.3. Запознат/а съм, че неетичните и асоциалните прояви не се толерират и водят до отстраняване от спортния лагер. Информиран/а съм, че нанесените имуществени щети се заплащат.
  6.4. Запознат/а съм, че по време на ваканцията децата се настаняват в палатки и съм съгласен/а с мястото на провеждане, условията и дейностите, включени в програмата zdravets.bg Тук.

6.5. Запознат/а съм с концепцията и целите на конната база и давам съгласието си заснетата фото-, видео- и аудиопродукция да се ползва за популяризиране им. За снимки и видеоматериали, направени на територията на спортния комплекс, същият не дължи заплащане. Разбира се, ако клиент или посетител не желае да бъде сниман, има право да откаже, като ни уведоми предварително за това на [email protected]
6.6. По време на лагерите е забранено влизането на територията на базата на външни лица, освен с изричното разрешение на организаторите и в определен за това час! На лагерниците е забранено да излизат от базата, без изричното разрешение на ръководителите!
6.7. Информиран/а съм, че децата могат да използват телефони и електронни устройства за връзка с родителите си от 18:30 до 19:30 часа. Затова моля, имайте предвид, че ако децата ви носят телефон със себе със себе си,  той ще бъде прибран при нас. През останалото време ще имате постоянна връзка с ръководителите на групата.
6.8. В часовете за нощна почивка от 22:45 до 07:30 часа не се допуска вдигане на шум, каквито и да са игри, използването на електрони устройства и мобилни телефони!
6.9. Информиран/а съм, че при неспазване на правилата в конната база следва предупреждение и отзоваване от лагера.
6.9.1. Информиран/а съм, че лагерниците нямат право да вземат чужди вещи и да влизат в чужди палатки без изрично разрешение.
6.9.2. Информиран/а съм, че ако някой повреди чуждо имущество, е длъжен да го заплати.
6.10. Информиран/а съм, че настаняването на децата започва в неделя (според графика) от 15:00 до 17:00 часа.
6.11. Информиран/а съм, че децата се вземат следващата събота от 10:30 до 12:30 часа.
6.12. Информиран/а съм, че преди и след определените часове влизане в конната база не се допуска.
6.13. Информиран/а съм, че всички услуги се заплащат авансово и не се връщат суми за неизползвани услуги, освен в съответствие с точка 2., 3. и 4. по-горе.
6.14. Запознат/а съм, че въпреки взетите мерки за безопасност по време на игри и езда е възможно да се получи травма. Отговорността в такъв случай е лична – участникът е длъжен да спазва инструкциите и правилата за безопасност.
6.15. Съгласен/а съм при травма или нараняване детето ми да получи медицинска помощ и при нужда да бъде транспортирано до лечебно заведение. Наясно съм, че някои от тези услуги се заплащат, а други могат да бъдат застраховани.
6.16. Ще се постарая да приготвя къмпинг оборудване и дрехи, които са възможно най-водоустойчиви.
6.17. Информиран/а съм, че организаторите си запазват правото по всяко време да преструктурират занятията поради лоши климатични условия (силен дъжд, прекалено висока температура, средно силен до ураганен вятър и др.). Решението на ръководството на базата е окончателно.
7. Съгласен/а съм личните ми данни да се използват за Декларацията за информирано за съгласие, застраховка и при медицинска помощ.
8. Съгласен/а съм тази Декларация за информирано съгласие да бъде използвана от Конна база „Здравец” и декларирам, че нося отговорност за действията на детето ми по време на спортния лагер и освобождавам от отговорност организаторите на лагера – Конна база „Здравец”.

 1. УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 2. Съжаляваме, че не могат да Ви бъдат възстановени суми, ако пристигнете със закъснение или заминете преди края на резервираната почивка, освен ако не го направите в резултат на нарушение на някакво задължение от наша страна, което не сме успели да коригираме и оправдава отмяната на празника Ви.
 3. Жалби

11.1. Ако имате оплакване от Конна база ,,Здравец” по време на престоя трябва незабавно да информирате член на нашия персонал и да попълните жалба в нашата книга за похвали и оплаквания.

 1. Информацията, предоставена във формуляра за резервация, при никакви обстоятелства няма да бъде предоставяна на трета страна и ще се съхранява съгласно Закона за защита на личните данни и ние гарантираме нейната сигурност и неприкосновеност. Вашите законни права няма да бъдат засегнати.

Конна база „Здравец”

Телефон: +359 898 525207

Web: zdravets.bg

Email: [email protected]

 1. Декларирам, че съм прочел/а и разбрал/а съдържанието на ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА и съм съгласен/а с него.
 2. Подаването на онлайнформуляр за резервация потвърждава съгласието Ви с тези условия.

Потвърждавам и декларирам, че приемам настоящите ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ като основа за моя достъп.

Поверителността на Вашите данни се приема сериозно и ние предоставяме връзка към нашата политика за поверителност в основата на всяка уеб страница. Ние можем да изпратим по имейл копие от нашите Общи условия, Заявление за достъп и Декларация за поверителност в голям текст. Ако искате копие или желаете да обсъдите други специални нужди, моля свържете се с нас по имейл.