За доброволци

Традиционно ние набираме усмихнати доброволци, а за вас може да бъде и “Работна ваканция”. Тази концепция означава плащане за твоята ваканция чрез работа.

Кой може да го направи?

Точният доброволец задължително трябва да е на първо място отговорен, между 18 и 35 години, да притежава ездачески умения, да обича конете и да притежава чувство за хумор.

Какви са задълженията на доброволеца?

Работата на доброволеца е свързана с езда, заедно с останалите посетители, както и помагане в базата (чистене и хранене на конете).

Кога ни трябват доброволци?

От Април до Октомври.

Какво предлагаме ние?

1. Настаняване

2. Храна

3. Много забавления

Ако се интересуваш свържи се с нас!

+359 898 525207